Wie is wie

Het Belgian Paralympic Committee bestaat uit verschillende organen en commissies.

Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan van het Belgian Paralympic Committee bestaat voor de Paralympiade 2022-2024 uit volgende personen:

 • Marc VERGAUWEN - Voorzitter - Contact
 • Dominique GAVAGE - Secretaris-generaal - Contact
 • Pascal MERTENS - Vicevoorzitter - Contact
 • Ellen VAN CAMP - Penningmeester - Contact
 • Brigitte FRANKARD - Bestuurder - Contact
 • Joeri VERELLEN - Bestuurder - Contact

Staff BPC

 • Olek KAZIMIROWSKI - Managing Director - Contact
 • Guillaume GOBERT - Marketing & Partnerships Manager - Contact
 • Hélène MASSON - Media & Communications Coordinator - Contact
 • Gregory SEGERS - Finance & HR Coordinator - Contact
 • Sophie TASSENOY - Sports & Administrative Coordinator - Contact 
 • Timo HEREMAN - Marketing & Events Coordinator - Contact

Athletes Commission

 • Maxime Hordies (GB representative)
 • Manon Claeys
 • Griet Hoet
 • Joachim Gérard
 • Peter Genyn
 • Olek Kazimirowski

Selectiecommissie

 • Lees meer hier over het selectieproces.

Leden met stemrecht

 • Anne d’Ieteren

 • Dominique Monami
 • Laurence Rase
 • Eddy De Smedt
 • Filip Verherstraeten
 • Jo Willems
 • Jan Verstuyft

Leden zonder stemrecht

 • Joeri Verellen (Voorzitter)
 • Steven Van Beylen
 • Sabrina Rys
 • Olek Kazimirowski

Liga's