Wie is wie

Het Belgian Paralympic Committee bestaat uit verschillende organen en commissies.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het Belgian Paralympic Committee bestaat voor de Paralympiade 2017-2020 uit volgende personen:

 • Anne VAN NESTE d'IETEREN - Voorzitter - Contact
 • Marc VERGAUWEN - Secretaris-generaal - Contact
 • Antoine HUBERLAND - Vicevoorzitter - Contact
 • Ronald KLOECK - Penningmeester - Contact
 • Dominique GAVAGE - Bestuurder - Contact
 • Joeri VERELLEN - Bestuurder - Contact

Staff BPC

 • Olek KAZIMIROWSKI - Managing Director - Contact
 • Guillaume GOBERT - Marketing & Media Manager - Contact
 • Hélène MASSON - Communication Coordinator - Contact
 • Gregory SEGERS - Financial Administrator - Contact
 • Sophie TASSENOY - Administrative Assistant - Contact

Athletes Commission

 • Antoine Huberland (voorzitter)
 • Alexandre Wespes
 • Bruno Vanhove
 • Christophe Hindricq
 • Griet Hoet
 • Joachim Gérard
 • Peter Genyn
 • Olek Kazimirowski

Selectiecommissie Tokyo 2020

 • Lees meer hier over het selectieproces.

Leden met stemrecht

 • Pascal Mertens
 • Dominique Monami 
 • Paula Vanhoovels
 • Jan Verstuyft
 • Eddy De Smedt 
 • Sébastien Xhrouet 
 • Jo Willems 

Leden zonder stemrecht

 • Anne d’Ieteren
 • Olek Kazimirowski 
 • Steven Van Beylen
 • Sabrina Rys

Liga's