Athlete Career Programme

The Adecco Group, het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en het Belgian Paralympic Committee (BPC) werken samen om een "Athlete Career Programme" aan te bieden aan Olympiërs, Paralympiërs en topsporters.

Het ACP België werkt complementair aan de initiatieven van de Belgische sportautoriteiten i.v.m. ‘Dual career’ (Sport Vlaanderen ‘Carrièrebegeleiding’ / ADEPS ‘projet de vie’).

Ons doel is om een kader aan te bieden waarin atleten zowel tijdens als na hun topsport-carrière hun verdere loopbaan kunnen ontwikkelen. De focus ligt op drie pijlers: opleiding, vaardigheden en werk.

Het Belgische ACP Fonds werd speciaal opgericht voor olympische en paralympische atleten om hen financiële steun te bieden bij hun verdere ontwikkeling richting carrière na de sport. Mede dankzij de steun van het Fonds Baillet-Latour was dit project zeer succesvol. Het ACP Fonds bestond tussen 2014 en 2020 en ondersteunde olympiërs en paralympiërs jaarlijks voor € 100.000.

Hieronder volgt een lijst van workshops die in juli 2021 door LHH worden gehouden in het kader van het Athlete Career Program: