Belgian Paralympic Committee

Het Belgian Paralympic Committee wil de Paralympische atleten de mogelijkheid bieden om uit te blinken en via hun sportprestaties een bron van inspiratie te zijn voor de Belgische maatschappij.  (visie Belgian Paralympic Committee)

Het Belgian Paralympic Committee (BPC) vertegenwoordigt de Paralympische Beweging en haar waarden in ons land en is erkend door het International Paralympic Committee. Het Belgian Paralympic Committee heeft twee leden : G-sport Vlaanderen en Ligue Handisport Francophone asbl.

In haar beleidsplan 2022-2028 omschrijft BPC haar missies als volgt :

  • De Belgische Paralympische Beweging vertegenwoordigen op internationaal niveau en de Paralympische waarden promoten in België.
  • De atleten de mogelijkheid bieden om zich te ontplooien door de ontwikkeling van topsport en het aanmoedigen van breedtesport.
  • Op een dynamische en positieve manier samenwerken met alle stakeholders, zowel intern als extern. Een open en coherente communicatie bevorderen.
  • De nodige financiële middelen vrijmaken om alle doelstellingen te bereiken.


Het Belgian Paralympic Committee vervult verschillende functies. Het is gelijktijdig :

  • Het Nationaal Paralympisch Comité in België dat het  Paralympic Team Belgium uitstuurt naar de Paralympische zomer- en winterspelen, prestatie- en selectiecriteria opmaakt, …
  • Een koepelfederatie die zich in het nationale sportlandschap profileert als de nationale partner voor de Paralympische sport.
  • Een boegbeeld : BPC wil de erkenning van de Paralympische Beweging in ons land op duurzame wijze verbeteren.

Ontdek in het strategisch plan 2022-2028 de strategische en operationele doelstellingen van het Belgian Paralympic Committee. 

Raadpleeg hieronder de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vzw: