Olek Kazimirowski: “Instellingen werken op het hoogste niveau samen met één doel: de Spelen laten doorgaan”

Gepost op 30 Oct. 2020

Deze morgen vond een belangrijke webinar plaats in de (virtuele) aanwezigheid van de verschillende, nationale paralympische comités. Het International Paralympic Committee en het organisatiecomité van de Spelen (TOCOG) hadden een geruststellende boodschap: de Paralympische Spelen van Tokyo zullen volgend jaar weldegelijk doorgaan. Olek Kazimirowski, Chef de Mission voor Paralympic Team Belgium, zet de belangrijkste informatie op een rijtje.

“De toon was snel gezet toen de ‘Head of NOC/ NPC Services and Relations’, Toru Kobayashi, verklaarde dat de vraag niet langer was of de Spelen zouden doorgaan, maar hoe”, aldus Olek Kazimirowski. “De internationale organen leken ons erg vastberaden”, gaat de Chef de Mission verder. “Uiteraard blijven er heel wat vragen hangen. Maar het was duidelijk dat het IOC, het IPC en het organisatiecomité nauw samenwerken om op elk vlak duidelijke en concrete regels vast te leggen, teneinde de veiligheid te garanderen van alle partijen die bij de Spelen betrokken zijn, en van de atleten in het bijzonder.”

Vier sanitaire scenario’s

Het organisatiecomité van de Paralympische Spelen zegt te zullen werken op basis van 4 verschillende scenario’s: van het beste (better case), waarin de verspreiding van het virus onder controle is, tot het slechtste (worst case), met een virus dat hard blijft toeslaan. Deze scenario’s zullen een rechtstreekse invloed hebben op de middelen die worden uitgerold voor de organisatie van de Spelen. “Gezien de huidige kennis van het virus, denken de organisatoren dat het tussenscenario – getiteld ‘learning to live with it’, met een virus dat blijft circuleren – het meest voor de hand ligt … De focus ligt nu dus op dit scenario”, verduidelijkt Olek Kazimirowski. De instanties zetten bijgevolg in op een coronabestrijding die op zes pijlers steunt: vaccinatie, testing, sociale afstand, controle van de verplaatsingen op het Japanse grondgebied, informatie, ontsmetting en reiniging.

Optimisme is toegestaan

“We zitten in een heel moeilijke situatie, vooral in ons land, dat heel hard getroffen is door de COVID-19-epidemie”, vervolgt Olek Kazimirowski. “Toch wil ik alle actoren die dromen van de Paralympische Spelen, zowel de atleten als de staf, aanmoedigen om vol te houden, positief en vastberaden te blijven, en de gezondheidsregels van de overheid continu te volgen. De organisatoren, het IPC, het IOC en wijzelf (Paralympic Team Belgium), werken heel hard samen met één doel voor ogen: de Spelen in Tokyo op een veilige manier laten doorgaan.”