Andrew Parsons, Voorzitter van het IPC, op bezoek in België

Gepost op 27 Jun. 2022

Afgelopen vrijdag hadden we de eer Andrew Parsons te mogen ontvangen op het evenement “Building on Legacy”, georganiseerd door het BPC in het hotel Van der Valk te Zaventem. De voorzitter van het International Paralympic Committee maakte van zijn aanwezigheid in België gebruik om enkele belangrijke actoren van de Belgische paralympische beweging te ontmoeten, voorafgaand aan het evenement, en om Anne d’Ieteren te huldigen als eerste laureate van de “Belgian Paralympic Legacy Award“.

Ondanks een ietwat verstoorde reis, door verschillende manifestaties in België en Duitsland, blikt Andrew Parsons, voorzitter van het International Paralympic Committee, positief terug op zijn bezoek aan België.

Hij maakte van de gelegenheid gebruik om met talrijke persoonlijkheden te spreken die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de paralympische beweging en G-sport in ons land:

Centrum voor Traumatologie en Revalidatie in Brussel (CTR)

In het bijzijn van Karine Lalieux, Federaal Minister van maatschappelijke integratie, belast met personen met een handicap, en Maxime Hordies, atleet die zelf in het centrum heeft gerevalideerd, begon Andrew Parsons op vrijdag zijn dag met een bezoek aan deze instantie, die zeer belangrijk is in de geschiedenis van de Belgische en internationale paralympische beweging.

Het in 1950 opgerichte CTR, het eerste revalidatiecentrum in België, is als het ware de bakermat van de Belgische Paralympische Beweging, aangezien de Professoren Albert Tricot en Pierre Houssa, medeoprichters van de beweging in ons land, er hebben gewerkt. Deze laatsten waren bevriend met Dokter Ludwig Guttmann, de grondlegger van de Paralympische Spelen, en werden daarenboven geïnspireerd door de activiteiten die in Stoke Mandeville werden georganiseerd om uiteindelijk het Belgian Paralympic Committee op te richten met de steun van Victor Boin, toenmalig Voorzitter van het BOIC. De talrijke archieven en foto’s, zorgvuldig bewaard in het CTR, boden de bezoekers de gelegenheid om zich even onder te dompelen in de geschiedenis.

Door een ontmoeting met het medisch team ter plaatse, kon de heer Parsons het verrichte werk naar waarde schatten en kon hij nogmaals vaststellen hoe belangrijk sportbeoefening is gedurende de revalidatie van de patiënten. Maxime Hordies, getroffen door een tetraplegie na een gymnastiekongeval, en ondertussen ook bronzen medaillewinnaar op de Paralympische Spelen van Tokyo 2020 in het handbiken, illustreert dit perfect.

Ontmoeting met de 2 Belgische G-sportfederaties, Minister Valérie Glatigny en Jannie Haek (Nationale Lotterij)

Aangezien de politieke situatie in ons land complex kan zijn voor leken, hebben de Voorzitters, CEO’s en Sportmanagers van de federaties G-sport Vlaanderen en de Ligue Handisport Francophone aan de Voorzitter van het IPC uitgelegd hoe de werking precies loopt in ons land en wat éénieder zijn rol is binnen de ontwikkeling van de G-sport in België. Op het werkveld is hun werk van essentieel belang voor de ontwikkeling ervan. Paralympic Team Belgium is ontstaan door de samenwerking tussen beide federaties en het Belgian Paralympic Committee, en deze synergie stelt België in staat om uit te blinken op het internationale toneel. 

Met deze opheldering kon Andrew Parsons vervolgens van gedachten wisselen met Valérie Glatigny, Minister van sport voor Wallonië-Brussel, en Jannie Haek, CEO van de Nationale Lotterij. Deze twee ontmoetingen gaven hem de kans te spreken over de financiering van G-sport en het belang van overheidssteun, alsook van ondersteuning door particuliere partners, in de ontwikkeling en groei daarvan.

Keynote “Building on Legacy” en uitreiking van de “Belgian Paralympic Legacy Award” aan Anne d’Ieteren

De heer Parsons is vervolgens afgezakt naar het hotel Van der Valk te Zaventem waar de keynote “Building on Legacy” plaatsvond. Enkele minuten voor aankomst van de genodigden hebben verschillende atleten van Paralympic Team Belgium van zijn aanwezigheid gebruik gemaakt om enkele onderwerpen te bespreken, in het gezelschap van Bart Somers, Minister van gelijke kansen. Onder wie ook Klison Mapreni, die het niet naliet Andrew Parsons aan te spreken over de keuze om het aantal goalbalteams te reduceren naar 8 in plaats van 10 voor de Paralympische Spelen van Paris 2024…

Tenslotte was het eindelijk tijd voor de langverwachte keynote. Na een introductie door Marc Vergauwen, Voorzitter van het BPC, nam Ludivine Munos, Head of Paralympic Integration van Paris 2024, het woord om een update te geven met betrekking tot Paris 2024.  Vervolgens werd hulde gebracht aan Anne d’Ieteren die onlangs de fakkel van het BPC-voorzitterschap doorgaf aan Marc Vergauwen, na maar liefst 13 jaar. Deze laatste, vergezeld door Andrew Parsons, reikte haar nadien de eerste “Belgian Paralympic Legacy Award” uit voor haar uitzonderlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Paralympische Beweging in België. Dit was voor beide heren de ideale gelegenheid om mevrouw d’Ieteren nogmaals te bedanken voor haar inzet gedurende al die jaren.

Als voorzitter van het IPC, sloot Andrew Parsons de avond af door de vele aanwezige CEO’s en overheidsvertegenwoordigers te vertellen hoe belangrijk hun steun is voor de groei van de Paralympische Beweging: « Diversiteit is een feit, inclusie een keuze. De Paralympische Beweging helpt ervoor te zorgen dat deze keuze door iedereen kan worden gemaakt, op elk gebied. Ik nodig jullie uit om in 2024 naar Parijs te komen en deze diversiteit samen te vieren ».