Anne d’Ieteren, eerste laureate van de Belgian Paralympic Legacy Award

Gepost op 25 Jun. 2022

Op vrijdag 24 juni heeft het Belgian Paralympic Committee voor de eerste maal de « Belgian Paralympic Legacy Award » uitgereikt aan Anne d’Ieteren. Tijdens een avond, waarin de lancering van de « Road to Paris 2024 » en het eerbetoon aan de afscheidnemende voorzitster centraal stonden, overhandigden Marc Vergauwen, nieuwe voorzitter van het Belgian Paralympic Committee, en Andrew Parsons, voorzitter van het International Paralympic Committee, deze eerste nieuwe onderscheiding aan Mevrouw d’Ieteren. Het is een vorm van erkenning die in de toekomst zal worden uitgereikt aan personen die een ontegensprekelijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Paralympische sport in ons land.

Anne d’Ieteren gaf recent de fakkel als voorzitster van het Belgian Paralympic Committee door aan Marc Vergauwen, na 3 mandaten en 13 jaar aan het hoofd van het comité. Meteen na intrede in haar functie, had deze voormalige topsportruitster een duidelijke missie: het professionaliseren van de Paralympische Beweging in België om op die manier te kunnen evolueren, de atleten beter te kunnen begeleiden in het bereiken van hun sportieve doelstellingen en bijdragen tot de ontwikkeling van de G-sport in België.

De topsporters waren de eersten die hiervan de vruchten konden plukken, zij die Anne d’Ieteren steeds centraal gesteld heeft in de projecten die ze gedurende haar jaren als voorzitster heeft gelanceerd. De fantastische resultaten in Tokio en de geweldige 15 medailles, waren een prachtige prestatie om haar laatste mandaat af te sluiten in stijl, waar ze met een gevoel van voldoening kan op terugkijken.

Het Belgian Paralympic Committee overhandigde daarom vanavond, tijdens een evenement met als toepasselijk thema « Building on Legacy », een nieuwe onderscheiding aan Mevrouw d’Ieteren. Ze wordt de eerste laureate van de “Belgian Paralympic Legacy Award”.

« Ik wil Anne nogmaals bedanken en feliciteren voor haar jarenlange toewijding en voor al het werk dat ze heeft verricht, waarvan BPC nog lang de vruchten zal plukken. Zij heeft haar stempel op de Belgische Paralympische Beweging gedrukt en daarom wilden wij haar deze avond belonen. Deze nieuwe onderscheiding, de “Belgian Paralympic Legacy Award”, zal éénmalig worden uitgereikt aan personen die een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan de Paralympische Beweging in ons land », aldus Marc Vergauwen, in april verkozen tot nieuwe voorzitter van BPC.

« Wat een avond en wat een mooie verrassingen, omringd door mijn familie, mijn naasten en alle anderen die mij hebben bijgestaan en ondersteund. Ik kon niet méér wensen om deze 13 jaar als voorzitster in schoonheid af te sluiten. Ik ben vereerd om de eerste laureate te zijn van de “Belgian Paralympic Legacy Award” en fier dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen. Ik zal uiteraard de grootste supporter blijven van de Paralympische atleten en kijk er naar uit hun nieuwe prestaties te mogen bewonderen. Ik wens Marc Vergauwen veel moed en succes toe, alsook de federaties en alle andere personen die, veraf of dichtbij, betrokken zijn bij onze Beweging. Bedankt voor al jullie inspanningen », concludeerde Anne d’Ieteren, heel erg geëmotioneerd door de vele blijken van waardering.