G-triatlon

In RIo 2016, maakt het triatlon officieel zijn intrede op de Paralympische Spelen. De officiële afstanden voor de paralympische atleten zijn: 750 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen.

Classificatie

Triatlon staat open voor personen met een fysieke beperking (paraplegie, amputatie, hypertonie, verminderde spierkracht …) en personen met een visuele beperking. Deze verscheidenheid aan sporters vereist uiteraard een duidelijke classificatie. Bij de classificatie krijgen de atleten een bepaald aantal punten naargelang hun fysieke en technische capaciteiten. 

  • PTWC (1-2): rolstoelatleten met beperkingen in de onderste (PTWC2) en bovenste ledematen (PTWC1), met gebruikmaking van een handbike voor het fietsgedeelte en een wheeler voor de loopproef.
  • PTS (2-5): staande atleten met beperkingen in onder- en/of bovenledematen
  • PTVI (1-3): visueel beperkte atleten, onderverdeeld in drie klassen volgens de ernst van het gezichtsverlies (gezichtsscherpte en/of gezichtsveld).

 

Voor de triatleten uit categorie PTWC1 wordt het fietsen vervangen door handbiken en het lopen door wheelen. Sporters uit de categorie PTVI kunnen de wielerproef met een tandem afleggen. De andere categorieën rijden met een fiets en mogen een prothese gebruiken. Mits goedkeuring van de ITU mogen de fietsen aangepast worden aan de specifieke noden: ondersteuning van de dijen, veiligheidsharnas, …

De atleten hebben – naargelang hun categorie – recht op begeleiding (handler) in de wisselzones.

Internationale federatie

De International Triathlon Union (ITU) coördineert deze sport. We volgen de regels van deze instantie, maar het ITU-reglement voor valide atleten werd aangevuld met wijzigingen voor wat betreft het materiaal en de aanwezigheid van begeleiders.

Liga's

Wilt u meer weten over het triatlon in België ? Neem een kijkje op de website van G-sport Vlaanderen en LHF, de leden van BPC.