De paralympische sporten

Classificatie

Alle sporters die aan G-sportwedstrijden wensen deel te nemen, of op een dag zelfs aan de Paralympische Spelen, dienen zich te laten classificeren.  

Wat wil dit eigenlijk zeggen?

Elke atleet is verschillend, elke beperking is dat ook en deze zal zelden identiek zijn aan die van een andere atleet. Om een evenwichtige en eerlijke competitie te kunnen garanderen, waar de tegenstander ongeveer gelijkaardige functionele capaciteiten bezit, wordt er gesport in verschillende categorieën.

Bijvoorbeeld, het zou zinloos zijn om een sprinter in een wheeler tegen een sprinter met een geamputeerd bovenste lidmaat te laten uitkomen in éénzelfde officiële competitie.

De classificatie geeft de mogelijkheid om uit te maken in welke klasse/categorie een atleet zal uitkomen in zijn/haar discipline. Deze classificatie is specifiek aan elke (sport)discipline, dewelke meteen ook de het verschil in terminologie verklaart in functie van de sporttak.

Om aan nationale wedstrijden te kunnen deelnemen dient een atleet ten minste op nationaal niveau te worden geclassificeerd. Neemt een atleet echter deel aan internationale wedstrijden, dan zal deze door een internationaal classificatiepanel van de internationale sportfederatie, van de betrokken sporttak, worden geëvalueerd.