Paralympic Team Belgium

Wat is Paralympic Team Belgium?

  • Paralympic Team Belgium is hét topteam van atleten met een beperking, alsook de coaches, verzorgers, supporters… die achter hen staan. Het belangrijkste streefdoel van het Team zijn de Paralympische zomer- en winterspelen, het topsportequivalent van de Olympische Spelen voor personen met een fysieke, visuele en verstandelijke handicap.
  • Paralympic Team Belgium is een inspiratiebron voor ons allen, een droom voor duizenden jonge G-sporters, een doelstelling voor honderden beloftevolle atleten.
  • Paralympic Team Belgium is de vrucht van een topsportsamenwerking tussen het Belgian Paralympic Committee en de sportfederaties G-sport Vlaanderen en Ligue Handisport Francophone, die samen verantwoordelijk zijn voor het G-sportaanbod op regionaal en nationaal niveau.