Het International Paralympic Committee heft schorsing Rusland op

Gepost op 08 Feb. 2019

De raad van bestuur van het International Paralympic Committee (IPC) besliste om de dopingschorsing van het Russian Paralympic Committee na 29 maanden te beëindigen. Volgens het IPC heeft het RPC voldaan aan 69 van de 70 gestelde voorwaarden om heropgevist te worden.

In augustus 2016 werd Rusland uitgesloten door het IPC na publicatie van het McLaren-rapport*. Door dit onderzoek kwam aan het licht dat Rusland een systeem van staatsdoping hanteerde tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Sotchi in 2014. Deze schorsing loopt nog tot op vandaag. Wel mochten Russische atleten deelnemen aan de Spelen van PyeongChang in 2018, maar dan enkel onder neutrale vlag.

De situatie staat op het punt te veranderen. Het IPC heeft beslist om vanaf 15 maart eerstkomende een einde te maken aan de Russische uitsluiting.

“De schorsing die in augustus 2016 in werking trad, lag in verhouding met de feiten en was essentieel om een eerlijke sport te garanderen” verklaarde IPC-voorzitter Andrew Parsons. “29 maanden later leek ons dat de schorsing buiten proportie was ten opzichte van de actuele situatie in Rusland. Doordat het RPC 69 van onze voorwaarden heeft vervuld, mag men er zeker van zijn dat het huidige Rusland heel wat verschilt met dat van in 2016. Tegenwoordig worden Russische paralympiërs het meest getest van alle atleten binnen de Paralympische Beweging. ” Grote veranderingen waren zichtbaar in verschillende domeinen zoals het bestuur, de procedures en in de praktijk…. Het RUSADA (Russisch antidopinglab) kon bijvoorbeeld opnieuw toetreden tot het WADA. Uiteraard werden de Russische atleten en coaches ook een programma voorgeschoteld waar dopingpreventie centraal stond. Ook de regels inzake dopingbestrijding werden grondig herbekeken.

Het enige criterium dat geen gevolg kreeg, is de aanvaarding van het McLaren-rapport door Rusland. “Onze raad van bestuur betreurt dat Rusland wellicht nooit het rapport zal aanvaarden.” (…) “Desalniettemin leek ons het niet juist om Rusland verder uit te sluiten op basis hiervan. We moeten vooruitkijken en oplossingen vinden om de integriteit van de paralympische sport te beschermen. De uitkomst bestond erin het RPC  de kans te geven om zijn verplichtingen na te komen als lid zijnde van onze organisatie. En als gevolg erkennen we nu de grondige hervormingen gedaan door het RPC.”

*Onafhankelijk onderzoek in opdracht van het WADA (World Anti-Doping Agency)