Een uitstel van de Spelen? « Wat primeert, zijn de omstandigheden waarin de Paralympische Spelen kunnen plaatsvinden »

Gepost op 24 Mar. 2020

Het Belgian Paralympic Committee (BPC) consulteerde gisteren alle mogelijke actoren van de paralympische beweging in ons land. Binnen de context waarin het IOC (met de steun van het International Paralympic Committee) zich momenteel buigt over de verschillende scenario’s met betrekking tot het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo, waarbij het een beslissing belooft binnen de 4 weken, herinnert BPC eraan dat de gezondheid van de atleten de absolute prioriteit is.
 
« De Spelen zijn het hoogtepunt voor onze beweging, en in de eerste plaats voor onze atleten, » stelt Anne d’Ieteren, voorzitter van het Belgian Paralympic Committee. « Maar het is cruciaal dat ze kunnen doorgaan in de juiste omstandigheden, zowel op vlak van gezondheid als op sportief vlak. In onze filosofie staat de atleet altijd centraal in de acties die we ondernemen. In dit geval betekent dit dat we koste wat kost willen vermijden dat er risico’s worden genomen die de gezondheid van de atleet in gevaar brengt, en eveneens dat de Spelen dienen te worden georganiseerd in omstandigheden die de sportieve gelijkheid tussen atleten kan garanderen. Indien dit niet kan worden verzekerd op het moment dat de Spelen normaal doorgaan, lijkt een uitstel de beste beslissing. »
 
Olek Kazimirowski, Managing Director van BPC en delegatieleider voor Tokyo : « We hebben de afgelopen dagen en uren heel wat contact gehad met onze bestuurders, met ons medisch team voor Tokyo en met de directie en topsportdepartementen van onze leden, de G-sportfederaties Parantee-Psylos en Ligue Handisport Francophone. Deze laatsten staan op hun beurt nauw in contact met de paralympische topatleten. Maandagavond heeft eveneens een atletencommissie plaatsgevonden via videoconferentie. Iedereen zet de gezondheid van de atleten op de eerste plaats. Rekening houdend met de medische informatie waarover wij momenteel beschikken, lijkt het bijzonder moeilijk om de Spelen zoals voorzien te laten plaatsvinden, zonder dat er enig risico zou zijn voor de deelnemers aan de Spelen. »
 
« We hebben alle vertrouwen in de internationale instanties, die zich al jaren - en des te meer nog de afgelopen dagen – uit de naad werken om deze Spelen te organiseren, » gaat Anne d’Ieteren verder. « Ze werken samen met de beste wetenschappelijke en medische instanties en zullen de best mogelijke beslissingen nemen, daarbij rekening houdend met de paralympische realiteit en met onze atleten. Hun gezondheid, soms brozer naargelang het type beperking, krijgt immers altijd extra aandacht, ook buiten een context zoals degene waarin we nu verkeren. »
 
Aangezien de internationale sportkalender sterk overhoop is gehaald door de maatregelen die momenteel genomen worden om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te houden, benadrukt het Belgian Paralympic Committee ook dat het klaar staat om de selectieprocedure voor de Belgische atleten aan te passen. « We zullen uiteraard rekening houden met deze situatie. We willen absoluut vermijden dat de atleten onnodige druk voelen, die ertoe zou kunnen leiden dat ze risico’s nemen voor hun gezondheid, » aldus Olek Kazimirowski.
 
Het Belgian Paralympic Committee wil tot slot zijn solidariteit uitdrukken met alle personen die momenteel lijden onder deze pandemie. « Deze mondiale crisis is ongezien. We roepen alle actoren van onze beweging op om de opgelegde maatregelen na te leven en zo samen deze situatie een halt toe te roepen, » besluit voorzitter Anne d’Ieteren.