Drie paralympische leden in de Commissie Officials

Gepost op 10 Feb. 2023

De Commissie ‘Officials’ van het BOIC hield op 7 februari haar eerste vergadering van het jaar. Dirk Cossaer en Thierry Diederen voegden zich bij Patrick Van Caelenberghe, waardoor het aantal vertegenwoordigers voor de paralympische sporten stijgt naar 3 op een totaal van 16 commissieleden.

Gwenda Stevens, voorzitter van de Commissie ‘Officials’, ontving met plezier drie nieuwe leden in de commissie bij de start van 2023.

Onder hen twee vertegenwoordigers van paralympische sporten: “In het kader van de nauwere samenwerking tussen het BOIC en het BPC (Belgian Paralympic Committee) heeft de Commissie ‘Officials’ van het BOIC het genoegen twee nieuwe leden uit de Paralympische Beweging te mogen verwelkomen. Ook binnen deze commissie is er een sterke wil om meer samen te werken”, aldus Gwenda Stevens.

Met de komst van Thierry Diederen (Para cycling) en Dirk Cossaer (Wheelchair baskekball) zetelen er nu samen met Patrick Van Caelenberghe (Para athletics) die al lid was, drie BPC-officials in de commissie.

Heather Loontjens (judo) is het derde nieuwe lid, zij vervangt Franky De Moor.

Op 7 februari stond ook nog op de agenda:

  • Verkiezing van Official of the year
  • Week van de official
  • Organisatie BOIC Forum
  • Ontvangst Koninklijk Paleis 

Lees meer over de missies en de samenstelling van de commissie Officials van het BOIC: