B-Wiser

'Be a winner in elite sports and Employment before and after athletic Retirement’

B-Wiser: een project rond tewerkstelling van (ex-)topsporters

Kortweg B-WISER is een tweejarig onderzoek rond tewerkstelling van (ex-)topsporters. Het project ging van start in 2017. 13 internationale partners (waaronder het BPC) en 39 experten uit zes Europese landen (België, Duitsland, Italië, Slovenië, Spanje en Zweden) voeren onderzoek naar hoe atleten en ex-atleten beter kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt.

In de openingsfase zal het B-WISER project de bestaande structuren en maatregelen voor ‘topsport en tewerkstelling’ in kaart brengen. Daaropvolgend zal er enerzijds onderzoek verricht worden naar de competenties die topsporters vereisen om een ‘topsport en werk’ -carrière te combineren, en anderzijds naar naar die competenties om succesvol te maken naar de arbeidsmarkt bij het beëindigen van hun topsportcarrière. 

B-WISER krijgt financiële steun van het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Professor Paul Wylleman van de Vrije Universiteit Brussel coördineert het project. Het BPC en het BOIC werken mee aan het project vanuit hun expertise in het Athlete Career Programme (ACP)